JCD・一般社団法人 日本商環境デザイン協会 四国支部

かがわ経済レポートに長尾勝彦氏の記事が掲載されます。

かがわ経済レポート 2017年7月15日 No.1187 に、長尾勝彦氏の記事が掲載されます。

201707_nagao.pdf